Управління Держпраці у Тернопільській області
 
Головна
Про управління
Керівництво
Контактна інформація
Графік прийому
Новини
Планування роботи
Звіти
Нормативна база
Адміністративні послуги
Запобігання проявам
корупції
Очищення влади
Контрольно-наглядова діяльність
Ринковий нагляд
Доступ до публічної
інформації
Вакансії
Громадська рада
Відеоінформація
Сайт Держпраці
Untitled Document
 
  Оперативна інформація

04.08.2017

Лікувально-профілактичне харчування робітників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці

Лікувально-профілактичне харчування – спеціально підібране харчування (харчові продукти або готові страви), яке рекомендовано працівникам, зайнятим на роботах із шкодливими умовами, для зміцнення їx здоров’я i запобiгання виникненню в них професiйних захворювань, сприяє запобіганню порушенъ обмiну речовин i пiдтриманню стiйкостi внутрішнього середавища органiзму до дії шкiдливих виробничих чинникiв.

Основнi принципи лiкувально-профiлактичного харчування, полягаютъ у:

- використанні антидотних властивостей окремих компонентів їжi;

- прискореннi або гальмуваннi метаболiзму отрут залежно від токсичності вихiдних речовин або їх метаболiтiв;

- прискореннi виведення отруйних речовин з органiзму;

- уповільненні процесiв засвоєння отруйних речовин у травному трактi;

- пiдвищеннi загальної стiйкостi органiзму;

- впливi за допомогою окремих харчових речовин на стан органiв, якi зазнають найбiлъшого ураження;

- компенсації пiдвищених витрат харчових та бiологiчно активних речовин, якi спричиненi дією шкiдливих виробничих чинникiв тощо.

При виконаннi робiт у гiрськiй мiсце¬востi, а також при роботах льотного складу основним шкідливим професiйним чинником є знижений атмосферний тиск, дiя якого призводить до гіпоксії органiзму, порушення діяльності центральної нервової i серцево-судинної систем, органiв травлення тощо. В умовах зниженого тиску в рацiоні харчування слiд зменшувати частку жирiв i збiльшувати кiлькiсть вуглеводiв, особливо легкозасвоюваних. Рацiони мають мiстити багато білків тваринного походження з оптимальним спiввiдношенням амiнокислот та рослинних жирiв, що мiстять полі ненасичені жирнi кислоти. Споживання водо- і жиророзчинних вітамінів має бути збiльшене у 2 рази порiвняно з фiзiологiчною нормою. Особливу увагу слiд придiляти адекватному споживанню вiтамiнiв антиоксидантної дії (аскорбiнової кислоти, токоферолу, ретинолу, фiлохiнону, рутину). Зважаючи на зниження апетиту при гiпoкcії, рацiон харчування має включати продукти з гострим смаком i запахом (цибулю, часник, хрiн, гiрчицю, перець, гocтpi приправи i соуси) i бути максимально рiзноманiтним. Принцип максимальної рiзноманiтностi в харчуваннi цієї категорії працiвникiв має особливе значення. Бiльшiсть страв слiд готувати так, щоб їх можна було споживати в рiдкому i гарячому виглядi. При цьому рекомендується споживання не менше 3 л рiдини на добу, а при роботах на великих висотах – не менше 4 л. Необ¬хiдно включати в харчові раціони свіжі овочi i фрукти.

При дiї виробничої вiбрацiї рекомендується посилення лiпотропного ефекту, стимулювання окиснювальних процесiв в органiзмi i полiпшення синтетичної функції печiнки, зокрема бiосинтезу бiлка, сечови¬но- i глiкогеноутворення. Виявлено захисну дiю харчових рацiонiв з підвищеним вмiстом бiлка, збагачених аскорбiновою кислотою, тiамiном, рибофлавi¬ном, пiридоксином i нiацином. Значний профiлактичний ефект дає рацiон з підвищеним вмiстом метiонiну (300 мг), тiамiну (3 мг), рибофлавiну (3,5 мг), пiридоксину (3 мг), нiацину (20 мг) й аскорбiнової кислоти (100 мг).

У добовому рацiонi працiвникiв, якi постiйно прцюють в умовах виробничого шуму, рекомендується деяке збiльшення частки бiлка за рахунок вiдповiдного обмеження вмiсту жирiв i зниження кiлькостi вуглеводiв. Оптимальне відсоткове спiввiдношення бiлкiв, жирiв i вуглеводiв становить 14:32:54 добової енергетичної цінності рацiону. Рекомендуеться збiльшення питомої ваги рослинних олiй (35-40 % загального вмiсту жирiв), бажано нерафiнованих, з високим вмiстом фосфатидiв. Oлiї слiд додавати до салатiв, вiнегретiв, соусiв, гapнipiв. У рацiонi доцiльно використовувати продукти зi значним вмiстом глутамiнової кислоти, сірковмісних амiнокислот, у першу чергу метiонiну, продукти, багатi на водо- i жиророзчиннi вiтамiни - ретинол i токоферол, фосфатиди, вiтамiноподiбнi й iншi речовини, що мають антиоксидантнi i ліпотропні властивостi. Тому в рацiон додатково вводяться вiтамiни: аскорбiнова кислота - 100 мг, рутин - 50 мг, тiамiн - 2 мг, пiридоксин - 3 мг, нiацин - 25 мг, фосфатиди - l г.

При роботі з радiонуклiдами та джерелами iонiзуючого випромінювання раціон харчування повинен бути насичений продуктами, що мiстять лiпотропнi речовини (метiонiн, цистеїн, лецитин), що стимулюють жировий обмiн у печiнцi, i такими, що пiдвищують її антитоксичну функцiю (молоко, молочнi продукти, печiнка, яйця). Необхідно вживати свiжі фрукти, картоплю i капусту. Рекомендовано щоденно 150 мг аскорбiнової кислоти.

При роботі на виробництвi сiрчаної та азотної кислот, сполук хлору та фтору, цiанiдiв, лужних металiв рекомендовано такий раціон харчування, що забезпечує наявнiсть у ньому повноцiнних бiлкiв (м’ясо, риба, молоко), полiненасичених жирних кислот (рослинне масло, молоко i сир), які гальмують накопичення в органiзмi токсичних сполук. Одночасно в рацiонi збільшують вмiст свіжих овочiв i фруктiв: капусти, кабачкiв, гарбуза, огiркiв, салату, яблук, груш, слив, винограду, чорноплiдної горобини. Рекомендовано щоденно 150 мг аскорбiново’i кислоти, 2 мг ретинолу.

При роботі з хромом та його сполуками – виробництво солей хрому (хрому азотнокислого, сiрчанокислого, оцтовокислого) тощо рацiон збагачують амiнокислотами (триптофаном, метiонiном, цистеїном, лiзином, тирозином, фенiлаланiном, гiстидином), вживають щоденно 100 мг аскорбiнової кислоти, 2 мг ретинолу, 15 мг нiацину (вітамін В3 або РР), 25 мг S-метилметiонiну (вiтамiн U), 100 мл мiнеральної столової води Нарзан.

Робітникам, які контактують з неорганiчними та органiчними сполуками свинцю рекомендовано вживати продукти з високим вмiстом бiлка, лужних елементiв, пектину, вiтамiнiв (молоко та молочнi продукти , картопля, овочi i фрукти). Пектин необхiдний для посилення виведення сполук свинцю з органiзму. У рацiонi зменшують вмiст лiпiдiв, зокрема рослинної олії, тваринних жирiв, а також щоденно вживають овочеві страви, якi не пiддаються термiчнiй обробцi (якi є джерелами каротину, аскорбiнової кислоти). Слiд забезпечити вживання 2 г пектину у виглядi збагачених ним фруктово-ягiдних сокiв з м’якоттю, мусiв, пюре, джему зi слив, мармеладу. Щоденно потрібно вживати 150 мг аскорбiнової кислоти.

При роботі на виробництвi амiно- та нітросполук, бензолу та його гомологiв, хлоровуглеводнiв, сполук миш’яку та ртутi, ртутних приладiв, телуру, фосфору, iонообмiнних смол, склопластикiв, а також при роботах по завантаженню та розвантаженню апатиту необхідно пiдвищувати функцiональні можливості печiнки i кровотворних органiв . Для цього у раціон вводять продукти, багатi на лiпотропнi речовини (молоко i молочнi продукти, олiя), обмежують вмiст продуктiв, що обтяжуютъ функцію печiнки (смажене м’ясо, рибнi супи, пiдливи). Також обмежують використання продуктiв, до складу яких входить велика кiлькiсть кухонної солi (солiння, копченості тощо). Щоденно необхідно вживати 150 мг аскорбiнової кислоти, 4 мг тiамiну.

Робота в контактi з вуглеводнями, сiрковуглецем, тетраетилсвинцем, барiем, марганцем, фосфороорганiчними пестицидами, а також на виробництві каталiзаторiв на основi хрому та марганцю, перманганату калiю, оловоорганiчних сполук, тiофосу, карбофосу, метафосу тощо вимагає раціону харчування, який сприяє захисту центральної нервової системи (яєчний жовток, олiя) i печiнки (сир, нежирне м’ясо, риба i яйця). Необхідно зменшити вмiст кухонної солi, солоних i жирних продуктів, а також щоденно вживати 150 мг аскорбiнової кислоти, 4 мг тiамiну.

Слід пам’ятати, що воднi розчини вітамінів можна додавати в чай, каву чи в iншу третю страву, а вітамін А - до гарнiру других страв.

Орест Бідяк,
головний державний інспектор
відділу з питань гігієни праці
Управління Держпраці
у Тернопільській області


[13.12.2017] Головні вимоги, яких повинні дотримуватися роботодавці при вивільненні працівників

[13.12.2017] Слухачам обласного радіо розповіли про безпечну експлуатацію газу в побуті

[13.12.2017] Щоб не повторилися газові трагедії

[12.12.2017] У Тернопільській університетській лікарні відбулося навчання посадових осіб

[11.12.2017] За допомогою онлайн-пошуку можна дізнатися про плани перевірок 22 держорганів

[11.12.2017] Проведено семінар з профілактики професійної захворюваності

Архів новин