Безпечне виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах напругою понад 1000 В

Під час виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах напругою понад 1000 В необхідно дотримуватися вимог, які зазначені в Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Безпечне виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах напругою понад 1000 В складають організаційні та технічні заходи.

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Для цього він повинен:

– призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства;

– забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;

– затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;

– забезпечити перевірку знань працівників;

– забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);

– забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

Фахівці служб охорони праці зобов’язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу IV з електробезпеки. Забороняється покладати на енергослужбу обов’язки, що не входять до її професійної компетенції.

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:

– затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

– оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

– підготовка робочих місць;

– допуск до роботи;

– нагляд під час виконання робіт;

– переведення на інше робоче місце;

– оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

– працівник, який видає наряд, розпорядження;

– працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;

– працівник, який готує робоче місце, допуск;

– працівник, який допускає до роботи (далі – допускач);

– керівник робіт;

– працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі – наглядач);

– члени бригади.

Технічні заходи перед початком ремонтних чи налагоджувальних робіт:

– відключення електроустаткування, що ремонтується, і вживання заходів проти помилкового його зворотного включення або самовключення;

– установка тимчасових огорож навколо невідключених струмопровідних частин і вивішування заборонних плакатів «Не включати – працюють люди», «Не включати – робота на лінії» та ін.;

– приєднання переносного заземлення-закоротки до заземлювальної шини стаціонарного заземлювального пристрою і перевірка відсутності напруги на струмопровідних частинах, що для безпеки проведення робіт підлягають замиканню накоротко і заземленню;

– накладання переносних заземлень на відключені струмопровідні частини електроустановки відразу після перевірки відсутності напруги або включення спеціальних заземлювальних ножів – роз’єднувачів, наявних у камері РП;

– огородження робочого місця і вивішування на ньому дозвільного плаката «Працювати тут».

Названі технічні заходи виконує (у зазначеній послідовності) допускаючий до роботи з дозволу тієї особи, що віддає розпорядження на проведення робіт. Допущеною до роботи може бути особа з чергового чи оперативно-ремонтного персоналу в електроустановках напругою до 1000 В з кваліфікаційною групою не нижче ІІІ, а в установках напругою понад 1000 В – з IV групою.

Змінити мову