Розслідуємо нещасні випадки за новим Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві
Новини / Роз'яснення / 26 Вересня 2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337 затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і…

Яка необхідність у складанні тимчасових актів, якщо по них не проводять відшкодування потерпілим?
Новини / Роз'яснення / 24 Вересня 2019

Пунктом 37 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від…

Чи дозволяється виконувати роботи в діючих електроустановках, з усунення несправностей устаткування, без оформлення наряд-допуску?
Новини / Роз'яснення / 24 Вересня 2019

Відповідно до розділу 3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції…

Чи потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію резервуарів з пальним?
Новини / Роз'яснення / 23 Вересня 2019

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на…

Фахівці відділу гігієни праці попереджають: професійні захворювання голосового апарату
Гігієна праці / Новини / Роз'яснення / 19 Вересня 2019

Голос – звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв’язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається…

У день звільнення працівника роботодавець повинен провести розрахунок і видати трудову книжку
Новини / Роз'яснення / 3 Вересня 2019

Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові…

Роз’яснення щодо видачі дозволів за новими формами висновків
Новини / Роз'яснення / 28 Серпня 2019

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон  № 2806) визначає правові та організаційні засади функціонування…

Не використали щорічну відпустку – отримайте грошову компенсацію
Новини / Роз'яснення / 2 Серпня 2019

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки…

Підстави для анулювання дозволу
Новини / Роз'яснення / 2 Серпня 2019

Підставою для анулювання дозволу є: заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу; припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,…

Чи можна перевести працівника на іншу роботу, яка не обумовлена трудовим договором?
Новини / Роз'яснення / 2 Серпня 2019

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Власник або уповноважений ним орган…

Змінити мову