Гігієна та охорона праці трактористів, зайнятих у сільському господарстві
Новини / Роз'яснює Управління / 14 Березня 2019

Аграрії Тернопільщини готуються до весняно-польових робіт. У більшості районів області вже готують техніку до посівної кампанії, яка розпочнеться через кілька…

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
Новини / Роз'яснює Управління / 14 Березня 2019

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників….

За порушення строків виплати заробітної плати працівникам – роботодавцю загрожує штраф 12 519 грн. за кожного працівника
Новини / Роз'яснює Управління / 12 Березня 2019

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним…

Трудовий договір та цивільно-правова угода: як не помилитися роботодавцю у виборі?
Новини / Роз'яснює Управління / 7 Березня 2019

Трудовий договір Цивільно-правовий договір Кодекс законів про працю Цивільний кодекс України Працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підпорядковуватись правилам…

Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці
Новини / Роз'яснює Управління / 25 Лютого 2019

Працівник зобов’язаний додержуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці: дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і…

Права працівників на охорону праці під час роботи
Новини / Роз'яснює Управління / 22 Лютого 2019

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального…

Охорона праці та здоров’я жінок
Новини / Роз'яснює Управління / 21 Лютого 2019

Рівність прав жінки і чоловіка закріплено Конституцією України (ст. 24). Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки,…

Звільнили працівника – не забудьте в день звільнення провести розрахунок і видати йому трудову книжку
Новини / Роз'яснює Управління / 21 Лютого 2019

Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові…

Що таке колективний договір та чи обов’язково його укладати на підприємстві?
Новини / Роз'яснює Управління / 18 Лютого 2019

Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів….

Що входить в межі повноважень органів місцевого самоврядування в питаннях охорони праці?
Новини / Роз'яснює Управління / 31 Січня 2019

Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: затверджують цільові регіональні програми поліпшення…

Змінити мову