Про обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій
Новини / Роз'яснює Управління / 26 Березня 2019

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової…

Працівник приступає до роботи – обов’язок власника проінструктувати його і визначити йому робоче місце
Новини / Роз'яснює Управління / 21 Березня 2019

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки…

Хто має переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці?
Новини / Роз'яснює Управління / 20 Березня 2019

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на…

Особливості випробування працівників при прийнятті на роботу
Новини / Роз'яснює Управління / 19 Березня 2019

При укладенні трудового договору для працівника може бути встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова…

Гігієна та охорона праці трактористів, зайнятих у сільському господарстві
Новини / Роз'яснює Управління / 14 Березня 2019

Аграрії Тернопільщини готуються до весняно-польових робіт. У більшості районів області вже готують техніку до посівної кампанії, яка розпочнеться через кілька…

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
Новини / Роз'яснює Управління / 14 Березня 2019

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників….

За порушення строків виплати заробітної плати працівникам – роботодавцю загрожує штраф 12 519 грн. за кожного працівника
Новини / Роз'яснює Управління / 12 Березня 2019

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним…

Трудовий договір та цивільно-правова угода: як не помилитися роботодавцю у виборі?
Новини / Роз'яснює Управління / 7 Березня 2019

Трудовий договір Цивільно-правовий договір Кодекс законів про працю Цивільний кодекс України Працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підпорядковуватись правилам…

Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці
Новини / Роз'яснює Управління / 25 Лютого 2019

Працівник зобов’язаний додержуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці: дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і…

Права працівників на охорону праці під час роботи
Новини / Роз'яснює Управління / 22 Лютого 2019

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального…

Змінити мову