Гігієна праці водіїв автотранспорту

Найбільш поширеною серед працівників автотранспорту, є професія водія автомобіля, який керує легковим чи вантажним автотранспортом, перевозить людей і різноманітні вантажі.

При цьому на водія автомобіля впливає комплекс негативних факторів. Зокрема: шкідливі токсичні речовини і запиленість повітря, шум, вібрація, умови мікроклімату повітря у кабіні, вимушена робоча поза, гіподинамія, нервово-емоційне напруження.

Всі ці фактори, здебільшого. залежать від якості автомобільних доріг, стану автомобільного транспорту та навколишнього середовища, від індивідуальних якостей водія.

До прикладу, шум та вібрація. Основними їх джерелами є двигун, випускні трубопроводи, кузов, вантаж тощо. Відзначається збільшення рівней шуму та вібрації із збільшенням швидкості руху та зносу автомобіля. Мають значення конструктивні особливості сидіння та ходової частини. Найвідчутніша дія шуму та вібрації у вантажних автомобілях.

Також у повітря кабіни надходять шкідливі речовини. Головним джерелом, що забруднює повітря кабіни, є відпрацьовані гази двигуна, склад яких залежить від виду палива, таких як: оксиди вуглецю, оксиди азоту, свинець, формальдегід. У ряді випадків концентрація цих речовин у повітрі кабіни перевищує допустимі норми для виробничих приміщень (спеціальними дослідами встановлено факт збільшення до кінця робочого дня рівня карбоксигемоглобіну у крові всіх без винятку обстежених водіїв, що може призвести до порушеннь психофізіологічних реакцій організму).

Інформаційний потік, що надходить до водія автомобіля, монотонність праці за певних умов може викликати засинання водія під час руху. Це частіше спостерігається під час поїздок на далекі дистанції і підсилюється за умов одноманітності шляху і иенормованості робочого часу.

Також важливе значення належить такому фактору як нервово-емоційне напруження, яке, по-перше, пов’язане з відповідальністю водія за життя учасників руху, збереження їх здоров’я та матеріальних цінностей; по-друге, залежить від певних ситуацій у реальних дорожніх умовах: різке гальмування, обгін та ускладнені проїзди в транспортних потоках; по-третє, – від індивідуальних особливостей водія.

Оздоровчі заходи. Радикальний шлях створення безпечних умов праці водіїв:

 • подальше удосконалення автотранспорту в технічному і гігієнічному плані, щоб конструкції машин, у т. ч система вентиляції, герметизації кабіни забезпечували захист водія від впливу пилу, токсичних речовин, концентрації яких у кабіні не повинні перевищувати гранично допустимі;
 • зниження токсичності відпрацьованих газів з метою зниження
  впливу токсичних  речовин  на  організм  водіїв.   Сьогодні  велику  увагу
  приділяють газовому паливу, використання якого, у порівнянні з бензином,
  дає можливість значно знизити концентрацію основних токсичних речовин у
  відпрацьованих газах автомобіля, а відповідно, і у повітряному середовищі
  кабіни;
 • мікроклімат у кабіні повинен відповідати і підтримувати високу
  працездатність водія та його гарне самопочуття. Такий мікроклімат може
  підтримуватися лише за допомогою приладів кондиціонування повітря.

Автотранспортні підрозділи підприємства повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, кімнатами для прийому їжі.

Адміністрація підприємства, що має транспорт, повинна забезпечити проходження водіями обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів, організовувати та проводити (за участю територіальних органів охорони здоров’я) гігієнічне навчання водіїв, а також курс підготовки надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних подій.

Для дотримання правил особистої гігієни водій повинен мати в автомобілі миючі засоби (поверхнево-активні, придатні для вживання на шкіряних покровах), щітку для миття рук, рушник, ганчір’я для витирання рук від паливно-мастильних матеріалів.

Для зниження нервово-психічного напруження та виробничої втоми водія мають велике значення фізкультурна пауза, психологічне розвантаження, повноцінний сон, особистий контроль своїх дій тощо.

При виконанні цих заходів праця водія має бути успішною і він буде захищеним від дорожньо-транспортних подій!

Богдан Марків

лікар з гігієни праці відділу  питань гігієни праці

Управління Держпраці у Тернопільській області

Змінити мову