НА ТОВ «СЕ Борднетце Україна» наголошено на безпечній експлуатації навантажувачів

Інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області провели інформаційно-консультативну нараду для інженерно-технічних працівників ТОВ «СЕ Борднетце Україна» з питань дотримання вимог з охорони праці під час експлуатації навантажувачів.

Фахівці Управління звернули увагу, як саме має відбуватися безпечне поводження з навантажувачами, проаналізували ризики та небезпеки, які пов’язані з експлуатацією навантажувачів. Важливо, усі навантажувачі мають бути технічно справними і відповідати вимогам технічних регламентів (якщо виготовлені після дати обов’язкового застосування технічних регламентів) або мінімальним вимогам безпеки навантажувачів, вимогам безпеки в НПАОПах (якщо виготовлені до дати застосування відповідних технічних регламентів).

Наголошено на дотриманні вимог безпеки під час виконання робіт та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема, безпечної експлуатації інструментів та пристроїв, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, безпечної експлуатації електроустановок напругою до і вище 1000В.

Інспектори Управління вкотре наголошують на обов’язковості проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників, первинних та повторних інструктажів з охорони праці, атестації робочих місць, проходження медичних оглядів, створенні належних санітарно-гігієнічних умов для працівників підприємства.

Змінити мову