Підстави проведення позапланової перевірки Держпраці у сфері промислової безпеки та охорони праці 

Якими є підстави проведення позапланової перевірки інспекторами з праці у сфері промислової безпеки та охорони праці?

Держпраці у Житомирській області зазначає, що здійснює свою діяльність виключно в межах чинного законодавства України. Зокрема, у сфері промислової безпеки та охорони праці, наглядова діяльність Держпраці повністю регламентується нормами Закону “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Відповідно до вимог Закону позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав, визначених ст. 6 цього Закону, а саме у разі: 

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності;

3) необхідності перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

4) неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

5) доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері;

6) настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

7) звернення фізособи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду, або відповідного державного колегіального органу.

Джерело

Змінити мову