Про порядок та організацію проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій

Відповідно до статті 169 «Кодексу Законів про працю України» та статті 17 Закону України  «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Порядок організації та проведення трудових медичних оглядів, визначений наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та передбачає здійснення наступних етапів:

  1. Роботодавець щорічно подає до Управління Держпраці відповідну заявку щодо визначення категорій та погодження списку працівників, які підлягають медичному огляду. До заявки додаються дані (матеріали) щодо лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.
  2. Працівник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці, за участю роботодавця (або його представника) та представника профспілки, або уповноваженої особи (за наявності), складає Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. Під час визначення категорій працівників, що підлягають медогляду, обов’язково враховуються надані роботодавцем результати лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, відповідно до чинної гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.
  3. Роботодавець на основі Акта визначення категорій складає поіменний Список працівників, які підлягають медичному огляду в поточному році і погоджує його в Управлінні Держпраці.
  4. Проходження медичних оглядів працівниками у відповідному лікувально-профілактичному закладі. З цією метою роботодавець видає відповідний наказ, призначає відповідальних осіб та контролює проходження медоглядів, а також відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким відповідно до медичного висновку така робота протипоказана за станом здоров’я.
  5. Оформлення та підписання Заключного акта за результатами медичного огляду. Фактом завершення медичного огляду працівників кожного підприємства (об’єкта) необхідно вважати наявність належно оформленого в повному обсязі, в тому числі підписаного всіма визначеними суб’єктами, заключного акта.
  6. Проведення відповідних дій щодо виконання заходів заключного акта, оздоровчих заходів, покращення умов праці та санітарно-побутового забезпечення працівників тощо.

З метою належної організації проведення трудових медичних оглядів, вчасного оформлення відповідних звітних та підсумкових документів, щорічні медичні огляди, згідно вимог наказу №246, необхідно закінчувати, відповідно до Планів-графіків, в термін до 01 грудня поточного року.

Інформацію про організацію трудових медичних оглядів, а також взірці відповідних бланків можна отримати на сайті Управління Держпраці у Тернопільській області: розділ «Діяльність», підрозділ «Медичні огляди».

Змінити мову