Проведення навчання та перевірки знань у посадових осіб ПрАТ з газопостачання та газифікації «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

16 лютого 2018 року навчально-діагностичний відділ ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» організували та провели перевірку знань з питань охорони праці у посадових осіб ПрАТ з газопостачання та газифікації «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», які раніше пройшли навчання з питань охорони праці у ДП «Тернопільський ЕТЦ».

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці ПрАТ з газопостачання та газифікації «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» на чолі з головою правління Олегом Караванським, як підприємства з чисельністю працюючих більше 1000 чол. пройшли навчання і перевірку знань в ДП «Тернопільський ЕТЦ» у грудні 2017р. та перевірка знань з питань охорони праці проводилася у відповідності до п. 5.2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, комісією, створеною наказом Держпраці.

Під час проведення навчання посадових осіб ПрАТ з газопостачання та газифікації «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» на лекціях наголошено на необхідності дотримання вимог законодавства про охорону праці.

Начальник відділу інспекційної роботи, організаційно-аналітичного забезпечення, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Тернопільській області Віктор Андрійчук наголосив, що роботодавець під час укладання трудового договору зобов’язаний проінформувати працівника під розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки впливу цих факторів на здоров’я працівника. Працівників необхідно інформувати про можливі небезпечні виробничі фактори (такі, як –  рухомі частини машин і механізмів, можливість ураження електричним струмом, падіння з висоти тощо).

У своїй лекції головний державний інспектор Управління Держпраці у Тернопільській області Іван Маліновський наголосив на особливостях перевезення та розвантаження балонів із стисненими та зрідженими газами. Працівники, які залучені до вантажно-розвантажувальних робіт з шкідливими та небезпечними вантажами, повинні проходити спеціальне навчання безпеки праці з подальшою атестацією. Під час вантажно-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами інструктаж з питань охорони праці слід проводити перед початком робіт. Програма інструктажу має містити дані про властивості шкідливих вантажів, правила поводження з ними, заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій або аварій, заходи надання домедичної допомоги. Роботи, пов’язані з транспортуванням балонів, належать до робіт з підвищеною небезпекою. У разі, коли транспортні засоби підпадають під дію Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 № 822, слід одержати від Державтоінспекції МВС України свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

У своєму виступі начальник відділу з питань гігієни праці Олег Бандура розповів про особливості умов праці працівників газопостачальних підприємств, попередження професійних та професійно зумовлених захворювань, необхідність використання працівниками спецодягу та засобів індивідуального захисту, порядок організації та проведення профілактичних медичних оглядів, а також про надання працівникам передбачених законодавством пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці. З учасниками навчань проведено тренінг щодо надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві. Зокрема, були відпрацьовані порядки надання допомоги постраждалим при кровотечах, травмах опорно-рухового апарату, опіках, електротравмах, отруєнні токсичними газами, а також основні принципи проведення серцево-легеневої реанімації.

Лектори: начальник відділу інспекційної роботи, організаційно-аналітичного забезпечення, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Тернопільській області – Андрійчук В.П., завідувач сектора розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Тернопільській області – Бойко М.Л., начальник відділу гігієни праці Управління Держпраці у Тернопільській області – Бандура О.П., головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області Філюк А.Г., Биченко А.П., Маліновський І.М. та інші викладачі ДП «Тернопільський ЕТЦ».

Перевірка знань була проведена комісією Управління Держпраці у Тернопільській області:
Голова комісії – начальник відділу інспекційної роботи, організаційно-аналітичного забезпечення, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Тернопільській області – Андрійчук В.П.
Члени комісії – головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області Філюк А.Г., Биченко А.П.
Перевірка знань проходила у формі тестування (модульні тести), після якого проводилось усне опитування. Усі посадові особи ПрАТ з газопостачання та газифікації «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» показали задовільні результати.

ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»

Змінити мову