Суттєві зміни у майновому стані: нюанси повідомлення після припинення діяльності

Абзацом 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII (далі — Закон) визначено, що суб’єкти декларування — особи, зазначені у п. 1, пп «а» і «в» пункту 2, п. 4 і 5 ч. 1 ст. 3 Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону.
Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.
Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (далі — ПМ), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — НАЗК).
Враховуючи зазначене, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону), є суб’єктами декларування, які згідно з положеннями ч. 2 ст. 52 Закону у разі суттєвої зміни в їх майновому стані зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство.
Тобто, якщо суб’єкт декларування припинив виконувати функції держави у квітні 2018 року, то декларацію особи, яка припинила відповідну діяльність, він подає у 2019 році. Обов’язок же у такого суб’єкта декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані припиниться після подання декларації особи, яка припинила виконувати функції держави або місцевого самоврядування.
Журнал “Держслужбовець”
Квітень , 2018/№ 4
Змінити мову