Відбулося чергове засідання колегії Управління

На засіданні колегії Управління Держпраці у Тернопільській області 20 грудня аналізували стан виконання рішень колегій та розпорядчих документів керівництва Управління за 2017 рік та виконання державними службовцями Управління вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції 2017 року.

Фахівцями Управління упродовж 2017 року акцентовано увагу на здійснення превентивних заходів, спрямованих на поліпшення стану промислової безпеки, охорони та гігієни праці, додержання законодавства про працю для збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.

На виконання рішень колегії в Управлінні до реєстрі дозволів перенесено інформацію про всі діючі дозволи, організовано та успішно проведено конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», ведеться належний внутрішній контроль за наданням адміністративних послуг. З початку року видано 161 дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, зареєстровано 45 декларацій. В Управлінні постійно вживаються заходи щодо недопущення погіршення стану виробничого травматизму в піднаглядових підприємствах.

У 2017 році порушення вимог антикорупційного законодавства в Управлінні Держпраці у Тернопільській області не виявлено. Постійно здійснювались превентивні заходи, спрямовані на попередження вчинення корупційних правопорушень: з працівниками проведено заняття, інструктажі, ознайомлення, постійно проводиться індивідуальна робота щодо роз’яснення окремих положень антикорупційного законодавства.

З метою здійснення заходів щодо запобігання корупції та підготовки Плану роботи Управління Держпраці у Тернопільській області щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік при керівнику органу та керівниках структурних підрозділів Управління проведено роботу щодо обговорення можливих корупційних ризиків, що можуть виникнути при реалізації повноважень та функцій.

Змінити мову