Відповідальність за порушення законодавства про працю з 1 січня 2018 року

Управління Держпраці у Тернопільській області ПОВІДОМЛЯЄ:

Уряд постановою від 03.02.2016 р. № 55 вніс зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509 (далі – Порядок № 509).

Встановлено, що Порядок № 509 визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП та частинами другою – сьомою ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

       – рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

      – акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.

        – акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу, як і раніше, уповноважена посадова особа приймає не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта перевірки. Уповноваженими особами є Голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь і відділів Держпраці та їх заступники (з питань, що належать до їх компетенції), начальники територіальних органів Держпраці та їх заступники.

Окрім адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю, яку несли посадові особи, застосовуються фінансові санкції і до суб’єктів господарювання.

          Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від   6 грудня 2016 року  № 1774-VІІІ   внесено зміни у ст. 265 Кодексу законів про працю України, відповідальність за порушення законодавства про працю.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в такому випадку:

 

Суть порушення Розмір штрафу Примітка
Абзац 2 частини 2 ст.265 КзППУ – Фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, встановленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (30-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення  

111 690  грн.

Абзац 3 частини 2 ст.265 КзППУ – порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством, більш як за 1 місяць, виплата їх не в повному обсязі 3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення 11 169 грн.
Абзац 4 частини 2 ст.265 КзППУ -недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці

 

10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника 37 230 грн.
Абзац 5 частини 2 ст.265 КзППУ -недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу» (у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно правопорушення   37 230 грн.
Абзац 6 частини 2 ст.265 КзППУ – недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у  трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 11 169 грн.
Абзац 7 частини 2 ст.265 КзППУ – вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 37300  грн.
Абзац 8 частини 2 ст.265 КзППУ –      порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим  цієї частини у розмірі мінімальної заробітної плати”.

 

 

3723 грн.

 

 

 Статтею 53 Закону України „Про зайнятість населення” передбачена відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення

  1. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. – з 01.01.2018– 7446 грн.
  2. 2. У разі провадження суб’єктом господарювання діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – з 01.01.2018– 74460 грн.
  3. 3. У разі неподання або порушення порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним осіб стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – з 01.01.2018– 7446 грн.
  4. У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:

   на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – з 01.01.2018– 74460 грн.

  1. на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – з 01.01.2017 – 37230 грн.
  2. 6. У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, передбачених абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 цього Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – з 01.01.2018 14892 грн.
  3. У разі порушення суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, вимог частини другої статті 37 цього Закону стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення – з 01.01.2017 – 37230 грн.

    Штрафи, накладення яких передбачено цією статтею, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:

  у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою і шостою ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення»);

   у судовому порядку територіальними органами Держпраці (щодо штрафів, передбачених частинами третьою, четвертою і сьомою ст. 53 зазначеного Закону);

   органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою ст. 265 КЗпП).

Відповідальність за порушення законодавства про працю з 1 січня 2018 року

 

 

Оксана Сторчак

завідувач сектору

юридичного забезпечення

Управління Держпраці

 у Тернопільській області

Змінити мову