Вимоги виконання робіт на висоті

Роботи на  висоті – роботи,  що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту,  перекриття або  робочого  настилу,  у  тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3  м  і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс ПЛ або ПБ.

До  виконання  робіт  на  висоті допускаються особи,  не молодше 18 років та які пройшли:

 • професійний добір відповідно до Переліку робіт,  де є потреба у професійному доборі;
 • медичний огляд  відповідно  до  вимог  Положення про медичний огляд  працівників   певних   категорій;
 • спеціальне навчання  та  перевірку  знань  з  охорони   праці відповідно  до  вимог  Типового  положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони  праці;
 • навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи,  відповідно  до  вимог Правил  пожежної безпеки  в  Україні.

Під час організації робіт на висоті слід ураховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів; супутніми можуть бути фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Важливо створити безпечні умови під час виконання робіт на висоті. Зокрема, необхідно:

 • забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
 • виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
 • застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
 • уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті.

На кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей  виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за  нарядами-допусками. Роботи, не  передбачені  цим  переліком,   виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі нарядів.

Роботодавець зобов’язаний  на  кожному  робочому  місці  забезпечити:

 • проведення профілактичних медичних оглядів, щорічне навчання  і  щорічні  перевірки знань працівників, які виконують роботи на висоті;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту, технологічною оснасткою, спеціальним одягом та спеціальним взуттям;
 • забезпечити своєчасне проведення ремонтів, випробувань засобів захисту і технологічної оснастки, технічних оглядів машин і механізмів, які використовуються в роботі на висоті;
 • призначити працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані: знати і  виконувати вимоги цих Правил, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій; дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту; проходити в установленому порядку медичний огляд. Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту робіт, а також у  нічний  час  при  недостатній  освітленості та якщо температура повітря вище плюс 35 град. С або нижче мінус 20 град. С. Невідкладні роботи  на  висоті  в  більш  складних  погодних умовах (при інших температурах тощо) виконуються за рішенням роботодавця. При цьому в ПВР слід передбачити додаткові заходи безпеки, що відповідають цим умовам.

Під час виконання робіт на висоті для запобігання можливому падінню інструменту, матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або пристрої  для їх надійного зберігання (тримання).

Змінити мову