Як підвищити рівень безпеки навчання дітей у позашкільних закладах освіти – надавали рекомендації фахівці Управління Держпраці у Тернопільській області

Головний державний інспектор відділу АПК та СКС, на транспорті та зв’язку Управління Юрій Грицина взяв участь у тематичному круглому столі «Безпечне позашкілля» для директорів закладів позашкільної освіти.

Юрій Грицина детально зупинився на аспектах правил техніки безпеки, охорони праці в закладах позашкільної  освіти. Зокрема, зазначив, що заклади освіти у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами з питань охорони праці та Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти покладається на їх керівників.

На керівника закладу освіти (ректор, директор, завідувач) покладено обов’язки з організації роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в закладі освіти. Керівник є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці, створює у закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому.

Обов’язки з організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності покладаються на заступника керівника закладу освіти з навчально-виховної роботи. Відповідальна особа має вжити усі необхідні заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів; контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку здобувачів освіти, запобігання травматизму; проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності; при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку має вжити заходів, передбачених Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

У присутніх виникло багато запитань до інспектора, на які представники навчально-освітніх закладів області отримали кваліфіковані та вичерпні відповіді.

Змінити мову