Дотримання вимог з охорони праці при виконанні весняно-польових робіт – запорука збереження життя та здоров’я працівників

Шановні керівники та працівники сільськогосподарських підприємств!

З початком проведення весняно-польових робіт в агропромисловому комплексі значно зростають обсяги та інтенсивність виконання технологічних процесів, які пов’язані з посівною компанією. Зростає і кількість осіб, що беруть участь у виробництві, в тому числі за рахунок тимчасово залучених, збільшується кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо. Цей травмонебезпечний період в сільськогосподарському виробництві зумовлений максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтування безпекою та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу. Під час виконання цих робіт працівникам доводиться проводити цілий комплекс робіт із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, протруювачів, які використовуються при виконанні підживлення посівів, протравлення та перевезення насінного матеріалу, сівби, а це роботи з застосуванням отрутохімікатів. Перед початком виконання вище перелічених робіт працівникам необхідно пройти медичний огляд та відповідні інструктажі з охорони праці. Керівникам і спеціалістам підприємств слід контролювати виконання всіма працівниками норм охорони праці, в тому числі й забезпеченість та носіння спеціального одягу, використання засобів індивідуального захисту.

Вивчаючи стан охорони праці у сільськогосподарських підприємствах встановлено, що керівництво підприємств недостатньо проводить цю роботу, а в деяких ця робота взагалі не проводиться. На підприємствах, де механізатори забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту, всупереч вимогам нормативних актів з охорони праці вони не завжди використовують засоби індивідуального захисту, чим самі наражають себе на небезпеку. Досить часто працівники мотивують свою безвідповідальність тим, що в респіраторах працювати спекотно та й незручно. Але жодний з них не замислюється про своє здоров’я, яке таким чином можна пошкодити або одразу, або симптоми захворювання проявляться з часом. Як приклад, можна привести нещасні випадки з працівниками, які працювали з отрутохімікатами у 80-х та 90-х роках минулого століття, а в даний час у них встановлено професійні захворювання.

За попередні роки в Україні близько 25 відсотків важкотравмованих у сільському господарстві припадає на березень-травень, і найчастіше ці травми трапляються при виконанні робіт на полях. Здебільшого причинами нещасних випадків є: допуск до роботи без проведення відповідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці; не виконання вимог інструкцій з охорони праці, а також незадовільний технічний стан машин, сільськогосподарської техніки і обладнання, проведення робіт під діючими лініями електропередач. Аналізуючи причин і обставин виробничого травматизму, ефективними заходами профілактики можуть стати: посилення трудової та виробничої дисципліни; належна організація проведення відповідних інструктажів, навчання та перевірка знань з питань охорони праці; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників; забезпечення працівників відповідними засобами індивідуального захисту. Вище перелічені заходи не вимагають від керівників сільгосппідприємств значних витрат, але у  той же час сприятимуть збереженню життя і здоров’я працівників у процесі їх трудової діяльності.

З метою недопущення подібних фактів керівники підприємств та особи, відповідальні за охорону праці, повинні більш жорстко контролювати випадки безвідповідального ставлення працівників до своєї безпеки. Більшість нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання трапляються через особисту необережність і невиконання працівниками елементарних норм охорони праці. Тому закликаємо як працівників, так і роботодавців не допустити на робочих місцях нехтування нормами охорони праці при виконанні весняно-польових робіт.

Петро Гичка

начальник відділу АПК та СКС, на транспорті та зв’зку

Управління Держпраці у Тернопільській області

Змінити мову