Доступ до публічної інформації

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Указ Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

 

Доступ до інформації за інформаційним запитом до Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Запит може бути поданий на поштову адресу:

– 46006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7 (на конверті вказувати “Публічна інформація”)

– на електронну адресу: dsp@te.dsp.gov.uа.

– факсом: (0352) 25-45-09

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відповідальної особи, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, за адресою: 46006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна,7 .

Форми запитів можна отримати особисто в Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна,7 чи на офіційному веб-сайті державного органу – ww.te.dsp.gov.ua.

Форми для подання інформаційного запиту:

Бланк запиту на інформацію

 

Методичні рекомендації щодо порядку складення та подання запитів на інформацію в Управління Держпраці у Тернопільській області

 

 

Про надходження запитів на отримання публічної інформації (березень-квітень)

Про надходження запитів на отримання публічної інформації (липень-вересень)

 

Форми і зразки документів та правила їх заповнення

Акт планової перевірки суб’єкта господарювання (в форматі pdf)

Направлення і повідомлення на проведення перевірки (в форматі pdf)

Припис (в форматі pdf)

Заява на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (в форматі pdf)

Про підсумки роботи

Довідка про реєстрацію запитів на отримання публічної інформації за 2017 рік

Змінити мову