Консультуємо щодо отримання дозвільних документів та особливостей проведення лісосічних робіт

Начальник відділу нагляду в АПК та СКС, на транспорті та зв’язку Управління Петро Гичка консультує директора ПП «Заліщицькі ліси» щодо отримання дозволів на виконання робіт та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Дозвіл видає Управління Держпраці у Тернопільській області на безоплатній основі на підставі позитивного висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
Петро Гичка також наголосив на вимогах безпеки на лісосічних роботах, які слід виконувати згідно вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, дотримуючись інструкцій з охорони праці, експлуатаційної документації на технічні засоби та інструкцій підприємства-виробника, що затверджуються та діють на підприємстві, карт технологічного процесу та нарядів-допусків.

Змінити мову