Консультуємо з питань організації та проведення трудових медичних оглядів

Під час робочої зустрічі головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці Орест Бідяк з інженером з охорони праці ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат» Богданом Рибачуком обговорив особливості організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.
​Представнику роботодавця надано косультативно-методичну допомогу та роз’яснення стосовно організації та проведення трудових медичних оглядів, які проводяться згідно вимог наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Змінити мову