Працівникам ТОВ «СЕ Борднетце Україна» наголосили на важливості дотримання правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Тернопільській області Іван Маліновський провів для інженерно-технічних працівників ТОВ «СЕ Борднетце Україна» інформаційно-консультативний онлайн-семінар з питань дотримання правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
Інспектор звернув увагу, як саме має відбуватися безпечне поводження з навантажувачами, проаналізував ризики та небезпеки, які пов’язані з експлуатацією навантажувачів. Важливо, усі навантажувачі мають бути технічно справними і відповідати вимогам технічних регламентів (якщо виготовлені після дати обов’язкового застосування технічних регламентів) або мінімальним вимогам безпеки навантажувачів, вимогам безпеки в НПАОПах (якщо виготовлені до дати застосування відповідних технічних регламентів).
Іван Маліновський наголосив на дотриманні вимог безпеки під час виконання робіт та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема, безпечної експлуатації інструментів та пристроїв, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, безпечної експлуатації електроустановок напругою до і вище 1000В.
Акцентував на обов’язковості проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників, первинних та повторних інструктажів з охорони праці, атестації робочих місць, проходження медичних оглядів, створенні належних санітарно-гігієнічних умов для працівників підприємства. Важливим є належне забезпечення засобами індивідуального захисту, правильна організація робочого процесу в умовах пандемії, зокрема, дистанція між працівниками не менше 1 метра, та ряд інших чинників.
Змінити мову