Роз’яснювальна робота в сфері громадського харчування

У рамках постійної інформаційно-роз’яснювальної кампанії головні державні інспектори відділу з питань додержання закнодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Тернопільській області Ірина Гранківська та Галина Пастух 20 лютого 2017 року провели відвідування закладів громадського харчування міста Тернополя з метою інформування роботодавців та найманих працівників про необхідність дотримання трудового законодавства та недопущення фактів порушень законодавства про працю в своїй діяльності.
Посадових осіб суб’єктів господарювання та найманих працівників проінформовано про повноваження органів Держпраці в частині здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про працю, ознайомлено із видами та розміром такої відповідальності. Особливо наголошено на необхідності належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками, дотримання строків виплати заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства та додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.
Під час відвідувань інспекторами праці надавалися практичні поради суб’єктам господарювання в частині оформлення трудових договорів з працівниками, ведення трудових книжок, обліку робочого часу, надання щорічних основних та додаткових відпусток, своєчасного і в повному обсязі розрахунку з працівниками при звільненні тощо. Працівників у свою чергу проінформовано про способи захисту своїх трудових прав в разі їх порушень роботодавцями.

Змінити мову