Звертаємо особливу увагу підприємств «малого» та «середнього» бізнесу щодо важливості неухильного дотримання законодавства з охорони праці та створення для працівників належних умов праці

Згідно із аналізом Держпраці у 2019 році зросла кількість нещасних випадків із смертельним наслідком в енергетичній галузі, житлово-комунальному господарстві, зокрема, підприємства та об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства (+9 випадків), будівельній галузі та виробництві будівельних матеріалів (+7 випадків), соціально-культурній сфері (+5), сільському господарстві (+4), у хімічній, нафтохімічній, нафтопереробній промисловість (+2).
Більшість нещасних випадків стались з організаційних причин. Серед пригод – події на транспорті; падіння потерпілого; падіння, обрушення, обвалення предметів; дія предметів та деталей, що рухаються.
З метою зниження рівня травматизму Управління Держпраці у Тернопільській області розгорнуло інформаційно-превентивну кампанію.
Звертаємо увагу, роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Працівник у свою чергу зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

Змінити мову