Чи можна оплачувати час простою із розрахунку середньої заробітної плати?

12 січня 2021

Простійце зупинення роботи, викликане відсутністю організаційнихабо технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника, в тому числі наперіод оголошеннякарантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче віддвох третин тарифної ставкивстановленого працівниковірозряду (окладу).

За час простою, коли виниклавиробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

В той же час, норми і гарантії в оплатіпраці, передбачені Кодексом законів про працю, є мінімальними державнимигарантіями.

Додаткові порівняно з чиннимзаконодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги може передбачати колективний договір.

Таким чином, оплата часу простою із розрахунку середньої заробітної плати проводиться у випадках, передбачених законодавством та/або відповідно до колективного договору.

Держпраці України

Змінити мову