Чи можна оплачувати час простою із розрахунку середньої заробітної плати?

Простійце зупинення роботи, викликане відсутністю організаційнихабо технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Час простою не з вини працівника, в тому числі наперіод оголошеннякарантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче віддвох третин тарифної ставкивстановленого працівниковірозряду (окладу).

За час простою, коли виниклавиробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

В той же час, норми і гарантії в оплатіпраці, передбачені Кодексом законів про працю, є мінімальними державнимигарантіями.

Додаткові порівняно з чиннимзаконодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги може передбачати колективний договір.

Таким чином, оплата часу простою із розрахунку середньої заробітної плати проводиться у випадках, передбачених законодавством та/або відповідно до колективного договору.

Держпраці України

Змінити мову