Фахівці Управління Держпраці консультують з питань організації та проведення медичних оглядів працівників певних категорій

29 вересня 2022

Головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці Орест Бідяк провів робочу зустріч з директором ПП «Тернопіль Будконтроль» Тарасом Світликом, під час якої було обговорено особливості організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Під час превентивного заходу визначено категорії працівників ПП «Тернопіль Будконтроль», які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Також рекомендовано провести відповідні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, попередження професійних та професійно зумовлених захворювань.

Більше інформації з питань організації трудових відносин в умовах воєнного часу, охорони і гігієни праці на інформаційному порталі Держпраці www.pratsia.in.ua.

 

Змінити мову