На Тернопільщині посадові особи Управління Держпраці перевіряють вітчизняного виробника професійних систем поверхневого водовідведення

13 січня 2022

Комісія Управління Держпраці відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2022 рік розпочала планову перевірку у ТОВ «Стандарт-Парк» – торгово-інжиніринговій компанії, яка працює у сфері збору, очищення, відведення води, інженерного облаштування та благоустрою території.

Фахівці Управління Держпраці перевіряють додержання роботодавцем вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сферах промислової безпеки та охорони праці, зокрема, особливу увагу звертають на:

  • наявність дозвільних документів та декларацій відповідності на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію механізмів, устатковання, проведення ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки:
  • дотримання вимог безпеки при виконанні електрозварювальних робіт;
  • проведенні атестації робочих  місць  за  умовами  праці;
  • забезпеченні працівників засобами індивідуального захисту;
  • проведенні попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

В рамках перевірки фахівці Управління Держпраці також провели превентивну роботу серед працівників підприємства щодо попередження виробничого травматизму та дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

 

Змінити мову