Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду контролю

Закон України Про охорону праці

Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки

Гірничий закон України

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів (частина 1)

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів (частина 2)

НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря

НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів

НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

НПАОП 0.00-1.78-17 Правила охорони праці в архівних установах

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті

НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах

НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками

НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

НПАОП 0.00-7.16-18 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

НПАОП 0.00-7.18-18 Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)

НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм

НПАОП 10.3-1.01-87 Правила безпеки праці на підприємствах торф’яної промисловості

НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості

НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна

НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів

НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини

НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції

НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

НПАОП 15.8-1.29-18 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на цукровому виробництві

НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв

НПАОП 16.0-1.16-97 Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва

НПАОП 17.0-1.01-13 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва

НПАОП 19.0-1.01-07 Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва

НПАОП 19.3-1.01-08 Правила охорони праці при виробництві взуття

НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості

НПАОП 21.0-1.01-87 Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості

НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

НПАОП 24.4-1.02-88 Правила безпеки для виробництв медичної промисловості

НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництвах пластмасових виробів

НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості

НПАОП 27.4-7.15-86 ОСТ 48.264-86 Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги

НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві

НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом

НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 29.2-1.01-58 Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування

НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

НПАОП 31.5-1.01-07 Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання

НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 40.3-1.28-74 Правила будови і безпечної експлуатації електродних котлів ЦТ-3187

НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць

НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства

НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)

НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі

Змінити мову