Охорона праці під час зберігання та переробки зерна

20 липня 2022

Питання збереження і переробки зерна є одним з найголовніших завдань аграрного сектору економіки. Але при цьому зростає і ризик отримання травм при роботі з зерном.

Технологічні процеси зберігання і переробки зерна пов’язані з ризиком отримання травм від затягування працівників в зернову масу чи завалювання зерном, що обрушилося в складі, падіння з висоти або в відкриті люки бункерів чи силосів. Також можливі травми при проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт  в зерноскладах. Небезпечна ситуація виникає при обслуговуванні стаціонарного зернотранспортного обладнання.  Тому потрібно пам’ятати про забезпечення постійного нагляду за роботою працівників, організовувати проведення робіт з зерном з дотриманням карт технологічного процесу.

З метою підтримання стану охорони праці на належному рівні та запобігання травмування працюючих, керівникам зернозаготівельних і зернопереробних підприємств необхідно вжити наступних заходів:

 • отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та зареєструвати декларацію відповідності його матеріально — технічної бази;
 • затвердити схему переробки та обробки зерна;
 • забезпечити встановлення знаків безпеки і захисту здоров’я працівників для позначення небезпечних зон відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників;
 • провести атестацію робочих місць за умовами праці на робочих місцях, де технологічний процес, використовувані обладнання, сировина чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих;
 • розробити та впроваджувати на підприємстві ризик-орієнтовний підхід у сфері охорони праці;
 • розробити плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
 • розробити графіки прибирання пилу у виробничих приміщеннях;
 • у процесі роботи, щоквартально проводити відповідні тренувальні навчання з персоналом та відпрацювати можливі дії працівників у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
 • організувати проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадовим особам та працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
 • призначити посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідальними за виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки;
 • забезпечити працівників необхідними інструкціями з охорони праці;
 • організувати проведення попередніх (під час прийняття на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників;
 • забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм;
 • провести чергові профілактичні вимірювання опору заземлюючих пристроїв, ізоляції електромереж; облаштувати зерносховища блискавкозахистом; провести опосвідчення стану безпеки електроустановок;
 • перевірити наявність на рухомих частинах виробничого обладнання, устаткування, натяжних пристроях конвеєрів – захисних огороджень;

перевірити наявність та справність на зернових складах засобів аварійної зупинки транспортерів нижніх і верхніх галерей;

 • забезпечити виконання робіт в силосах, бункерах та інших закритих ємностях тільки за умови оформленого наряд-допуску;
 • роботи починати тільки після провітрювання і перевірки стану загазованості приміщень;
 • забезпечити працівників в необхідній кількості перевіреними засобами захисту і пристосуваннями для безпечного проведення робіт;
 • перевірити справність і ефективність роботи аспіраційних систем; провести випробування аспіраційних систем та оформити на них паспорти;
 • перевірити на зернозаготівельних та зернопереробних пунктах наявність та справність засобів дистанційного контролю температури зерна в силосах та бункерах;
 • перевірити наявність на норіях вибухорозрядників та їх справність;
 • перевірити наявність та справність на стаціонарних стрічкових конвеєрах реле контролю швидкості;
 • перевірити наявність та справність на ланцюгових конвеєрах датчиків підпору, які мають відключати конвеєр при переповненні короба зерном;
 • всі завальні ями для зерна на токових господарствах закрити решітками;
 • перевірити наявність та справність на конвеєрах в головній та хвостовій частинах, аварійних кнопок для зупинки;
 • конвеєри довжиною понад 10 м обладнати тросовим захистом для зупинки в аварійній ситуації у будь-якому місці з боку проходу для обслуговування;
 • проходи біля башмака обов’язкові з трьох сторін, ширина не менше 0,7 м.; сходи мають бути надійними, а приямки –обладнаними поручневим огородженням висотою не менше 1 м;
 • у місцях машин та механізмів, де не виключений ризик падіння з висоти, більшої ніж 500 мм, установлюють перила або інші рівноцінні засоби, спроможні захистити людину від падіння з висоти;
 • проходи над конвеєрами мають бути обладнані перилами та бортиками;
 • у робочій зоні в місцях, де відстань між рухомими та нерухомими частинами обладнанання менша ніж 0,5 м, безпеку персоналу гарантують за допомогою нерухомої огорожі або захисних пристроїв, що запобігають небезпечному переміщенню;
 • у разі завантаження складів зерном насипом відстань від верху насипу до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів має бути не менше 0,5 м;
 • сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, повинні бути обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання факела в топці, підвищення температури та падіння тиску повітря перед форсункою;
 • під час роботи сушарки слід здійснювати контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб що дві години;
 • дерев’яні конструкції (опори, галереї ) всередині зерноскладів, очисних та робочих башт повинні бути оброблені вогнезахисною речовиною.

Роботодавцям та посадовим особам хлібоприймальних підприємств (елеватори, сільськогосподарські підприємства) необхідно вжити заходів щодо приведення робочих місць, обладнання, машин і механізмів відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та рекомендацій Держпраці  щодо організації виконання робіт підвищеної небезпеки під час воєнних (бойових) дій.

Змінити мову