Повідомлення про корупцію

Повідомлення про корупцію підлягає розгляду за сукупності наступних умов:

  • містить інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон);
  • якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи;
  • повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

КАНАЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ:

  • внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;
  • зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки;
  • регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

Звертаємо увагу, що для направлення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками апарату Державної служби України з питань праці Ви можете скористатися розділом «Повідомити про корупцію».

Змінити мову