Про отримання кваліфікаційних груп допуску з електробезпеки електротехнічних працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки

Працівники суб’єкта господарювання, що обслуговують електроустановки, зобов’язані пройти навчання і перевірку знань відповідно до галузевого положення про навчання,  НПАОП 40.1.-1.21-98  «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,  відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки.

Для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у таблиці:

Категорія персоналу Мінімальний стаж роботи в електроустановках з посередньою групою для одержання групи (місяців)***
ІІ ІІІ* ІV* V*
1.                 Електротехнологічні працівники** 2
2.                 Електротехнічні працівники Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та

оперативно-ремонтні працівники:

2.1.            З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою Не нормується 1 3 6
2.2.    Що закінчили спеціалізовані ПТУ 1 2 3 12
2.3.   Без спеціальної освіти 2 2 12 24
3. Практиканти:
3.1. Університетів, коледжів 1 3
3.2. Профтехучилищ 1 6

* – для одержання III-V груп вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник;

 ** – присвоєння III-V груп електротехнологам проводиться в виключних випадках згідно з пунктом 2 цієї таблиці;

*** – стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.

Для одержання II-III груп з електробезпеки, працівники мають:

  • чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
  • знати і уміти застосувати на практиці НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
  • знати будову і улаштування електроустановок;
  • уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків,  в тому числі  застосовувати  способи  штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

Для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму, для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань, видається посвідчення встановленої форми, яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи.

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань.

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

Відділ підвищеної небезпеки

Змінити мову