Управлінням Держпраці за місяць розглянуто майже двадцять запитів на публічну інформацію

31 січня 2022

Упродовж січня 2022 року до Управління Держпраці у Тернопільській області надійшло 18 запитів на отримання публічної інформації.

За категорією запитувачів запити надійшли:

  • від громадян – 5;
  • від юридичних осіб – 5;
  • адвокатський запит – 8.

Запитувана інформація стосувалась таких питань: надання інформації про реєстрацію технологічних транспортних засобів, про отримання дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; надання інформації про інспекторів праці та переліку закріплених за ними суб’єктів господарювання, надання копій документів та матеріалів справи за результатами проведених позапланових перевірок.

Запити розглянуто та надано відповідь у строки, визначені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статтею 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (до 5-ти робочих днів).

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України «Про звернення громадян».

 

Змінити мову