За ініціативи та сприяння Держпраці розпочато проведення VIII Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей 2019»

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» проводиться з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році. Це свято відзначається щорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці. Метою заходу є привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці.

Конкурс організовує і проводить Редакція журналу «Охорона праці»  за підтримки Державної служби України з питань праці.
Конкурс проводиться щороку в два етапи:
І етап – відбіркові регіональні тури
листопад – лютий:
ІІ етап – фінал та оголошення переможців
березень – квітень:

Учасниками Конкурсу є учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів, у трьох вікових групах:
перша група – віком від 6 до 10 років;
друга група – віком від 11 до 14 років;
третя група – віком від 15 до 18 років.
Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості – малюнок.
Конкурсні роботи мають висвітлювати тему охорони праці та промислової безпеки, а саме: безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.
Приймають лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам Конкурсу.
Авторські роботи, надіслані на Конкурс, не рецензують і не повертають авторам. Наданням авторської роботи на Конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами та вимогами до Конкурсу, а також надає свою згоду на відчуження авторського права, використання матеріального об’єкту і виключного права на конкурсну роботу з передачею його у власність ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» без будь-яких претензій щодо порушення майнового авторського права надалі.

Роботи можуть використовувати ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» для виготовлення друкованої продукції та тиражування під час організації конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, для реалізації на благодійних аукціонах, транслювання на телебаченні та передачі до дитячих будинків, реабілітаційних центрів, соціальних закладів тощо.

Вимоги до малюнків

На Конкурс подають малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.
Розмір роботи не має бути більшим за формат А-2.
Роботи не потрібно оформлювати рамкою, наклейками тощо.
На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до неї) потрібно зазначити розбірливо українською мовою:
назву роботи;
прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;
місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адресу;
сферу діяльності батьків;
назву навчального закладу;
прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника.

Конкурсні роботи оцінюють за такими критеріями:
відповідність роботи тематиці конкурсу;
актуальність теми;
практичне значення;
втілення творчої ідеї та задуму автора;
оригінальність та оформлення;
ступінь самостійності автора під час виконання роботи.

Відбіркові регіональні тури Конкурсу (І етап)

Відбіркові тури Конкурсу проводять щорічно в областях України та у м. Києві впродовж листопада – лютого.
До організації проведення відбіркових регіональних турів Конкурсу залучаються керівники територіальних органів Держпраці за участі керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держпраці (за згодою).
Конкурс проводиться за участю місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, регіональних представництв всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, робочих органів Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, дитячих і молодіжних громадських організацій, благодійних фондів, мереж та об’єднань, які працюють із загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, дітьми, молоддю та вчителями, а також усіма, хто опікується питаннями виховання молоді в Україні й небайдужий до вирішення питань у сфері охорони праці.
Для підбиття підсумків Конкурсу на регіональних рівнях роботи мають бути надіслані Головними управлінями (Управліннями) Держпраці не пізніше 15 лютого поточного року.
Для оцінки й відбору найкращих робіт і визначення переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу організовують засідання регіонального журі.
Склад регіонального журі визначають керівники територіальних органів Держпраці. До його складу залучають працівників Головних управлінь (Управлінь) Держпраці та підприємств, установ,організацій, що належать до сфери управління Держпраці, представників спілок, закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, що сприяють соціальному становленню та розвитку дітей і молоді (за згодою).
Результати засідань регіонального журі оформляють відповідними протоколами, які підписують усі члени журі.
Регіональне журі визначає роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця, не пізніше ніж 1 березня поточного року. Переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу нагороджують відповідними дипломами, відзнаками, цінними подарунками, їх список оприлюднюють у засобах масової інформації та на офіційних сайтах ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці», Держпраці, Головних управлінь (Управлінь) Держпраці, підприємств, що належать до сфери управління Держпраці (далі – офіційні сайти). Нагородження проводить керівництво Головних управлінь (Управлінь) Держпраці (за згодою) із залученням спонсорів і співорганізаторів Конкурсу.
Автори робіт, що посіли І, ІІ і ІІІ місця у відбіркових регіональних турах Конкурсу, стають лауреатами Конкурсу.
Рекомендується проводити виставки найкращих робіт учасників, організовують їх показ на регіональному телебаченні, у громадському транспорті, на офіційних сайтах тощо.
Для участі у фіналі Конкурсу до 15 березня поточного року твори переможців відбіркових регіональних турів Конкурсу, що посіли І, ІІ і ІІІ місця у трьох вікових групах разом із відповідними копіями протоколів журі територіальні органи Держпраці направляють на адресу ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці»:
02100, м. Київ, вул. Попудренка, 10/1
Контактні телефони: (044) 558-74-11, 559-19-51
е-mail: mail@ohoronapraci.kiev.ua.
Роботи, які надійдуть на адресу ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» самостійно, не розглядаються.

 Фінал Конкурсу (ІІ етап)

Проведення фіналу Конкурсу щорічно організовує ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» у період з 15 березня по 28 квітня.
Для визначення переможців фіналу Конкурсу не пізніше ніж 31 березня проводять засідання журі, склад якого затверджує головний редактор ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці».
До складу журі (за згодою) залучаються представники Держпраці, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, спонсорів конкурсу, представників інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, Фонду соціального страхування України, Академії мистецтв, дитячих і молодіжних громадських організацій, засобів масової інформації, переможці Конкурсу минулих років тощо.
Журі визначає роботи, що посіли І, ІІ і ІІІ місця у трьох вікових групах. Переможців фіналу Конкурсу не пізніше ніж 28 квітня урочисто нагороджують відповідними дипломами, відзнаками та цінними подарунками, їх список оприлюднюють у засобах масової інформації та на офіційних сайтах. ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» випускає альбом дитячих малюнків для розповсюдження серед навчальних закладів, державних підприємств, установ і соціальних партнерів.
На офіційних сайтах розміщують найкращі малюнки лауреатів і переможців фіналу Конкурсу з відповідними коментарями про автора.
Організацію фінансування конкурсу здійснює ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» за рахунок коштів спонсорів, залучених до проведення Конкурсу, благодійників, чистого прибутку підприємства та інших джерел не заборонених законодавством.

Змінити мову