Аналітична квартальна довідка про роботу із зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Тернопільській області за IІІ квартал 2022 року

12 жовтня 2022

Статистичні дані щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, у порівнянні із показниками за аналогічний період 2021 року:

ІIІ квартал 2021 ІIІ квартал 2022
від громадян поштою 31 13
від громадян на особистому прийомі 37 19
через уповноважену особу 0 0
через органи влади: 38 3
        з них від КМУ 0 0
від інших органів, установ, організацій 71 24
Всього 177 59
із загальної кількості:    
Колективних 2 0
Повторних 10 0

Як свідчать вищезазначені дані таблиці, загальна кількість звернень у ІІІ кварталі 2022 року, порівняно з 2021 роком, зменшилася на – 118.

Всього до Управління Держпраці у Тернопільській області у ІІІ кварталі 2022 року звернулось 59 громадян (за аналогічний період 2021 року – 181).

Структура звернень за їх видами

IІІ квартал 2021 ІIІ квартал 2022
заяви клопотання 176 57
пропозиції (зауваження) 0 0
скарги 1 2

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян за звітний період

IІІ квартал 2021 IІІ квартал 2022
праця і заробітна плата (порушення законодавства про працю в частині оплати праці, неофіційного працевлаштування, неправомірного звільнення, надання відпусток та інших трудових норм. Надання роз’яснень з питань праці) 170 48
соціальна політика 0 6
будівництво та підприємництво (щодо можливих порушень на будівництві) 0 0
охорона праці та промислова безпека 3 1
діяльність підприємств та установ 1 0
охорона здоров’я 0 1
інше 3 3

 

Дані за результатами розгляду звернень

  ІIІ квартал 2021 IІІ квартал 2022
вирішено позитивно 1 0
дано роз’яснення 130 49
звернення, що надіслано за належністю відповідно до статті  7 Закону України «Про звернення громадян» 13 3
звернення, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» 0 0
у стадії розгляду станом на 30.09.2022 33 7
звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» 0 0

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, про результати розгляду яких громадяни були проінформовані у встановлені законодавством терміни. Звернення розглянуті із порушенням встановленого законом терміну відсутні.

Управлінням створюються всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та забезпечується виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».

Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та забезпечення виконання вимог законодавства із звернення громадян залишається першочерговим завданням Управління.

 

Головний спеціаліст з питань

звернення громадян та

доступу до публічної інформації                                               Галина КЛИМЧУК

Змінити мову