Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Тернопільській області за IІ квартал 2022 року

09 липня 2022

Статистичні дані щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, у порівнянні з показниками за аналогічний період 2021 року

ІI квартал 2021 ІI квартал 2022
від громадян поштою 24 16
від громадян на особистому прийомі 20 31
через уповноважену особу 0 0
через органи влади: 29 29
        з них від КМУ 0 0
від інших органів, установ, організацій 34 38
Всього 107 114
із загальної кількості:
Колективних 3 6
Повторних 10 3

Як свідчать вищезазначені дані таблиці, загальна кількість звернень у ІІ кварталі 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 7.

Всього, з урахуванням колективних звернень, до Управління Держпраці у Тернопільській області в ІІ кварталі 2022 року звернулось 156 громадян (за аналогічний період 2021 року – 145).

Збільшилась кількість колективних звернень на 3 у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Структура звернень за їх видами

квартал 2021 квартал 2022
заяви клопотання 106 105
пропозиції (зауваження) 0 0
скарги 1 9

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян за звітний період

IІ квартал 2021 IІ квартал 2022
праця і заробітна плата (порушення законодавства про працю в частині оплати праці, неофіційного працевлаштування, неправомірного звільнення, надання відпусток та інших трудових норм. Надання роз’яснень з питань праці) 80 99
діяльність підприємств, установ 0 1
діяльність органів місцевого самоврядування 0 2
охорона праці та промислова безпека 5 2
інше 15 10

 

Дані за результатами розгляду звернень

  IІ квартал 2021 IІ квартал 2022
вирішено позитивно 13 5
дано роз’яснення 74 94
звернення, що надіслано за належністю відповідно до статті  7 Закону України «Про звернення громадян» 5 4
звернення, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» 0 0
у стадії розгляду станом на 30.06.2021 15 11
звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» 0 0

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, про результати розгляду яких громадяни були проінформовані у встановлені законодавством терміни. Звернення розглянуті із порушенням встановленого законом терміну відсутні.

Управлінням створюються всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та забезпечується виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».

Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та забезпечення виконання вимог законодавства із звернення громадян залишається першочерговим завданням Управління.

 

Головний спеціаліст з питань

звернення громадян та

доступу до публічної інформації                                               Галина КЛИМЧУК

 

Змінити мову