Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Тернопільській області за I квартал 2022 року

20 квітня 2022

Статистичні дані щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, в порівнянні з показниками за аналогічний період 2021 року 

I квартал

2021

I квартал

2022

від громадян поштою 10 7
від громадян на особистому прийомі 13 16
через уповноважену особу 0 0
через органи влади: 15 15
        з них від КМУ 0 0
від інших органів, установ, організацій 88 21
Всього 126 59
із загальної кількості:
Колективних 2 4
Повторних 4 1

Як свідчать дані вищезазначеної таблиці, загальна кількість звернень за перший квартал 2022 року у порівнянні з першим кварталом 2021 року зменшилась на 67 звернень.

Всього, з урахуванням колективних звернень, до Управління Держпраці у Тернопільській області упродовж І кварталу 2022 року звернулось 59 громадянин (за аналогічний період 2021 року – 126).

Повторних звернень в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зменшилося на 3 звернення. Причиною повторних звернень, в більшості випадків, є наявність звернень постійних дописувачів, які не згідні з наданими відповідями та, яким рекомендовано вирішувати порушені в заявах питання у судовому порядку. Водночас, колективних звернень в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилося вдвічі.

Структура звернень за їх видами

I квартал 2021 I квартал

2022

заяви клопотання 124 57
пропозиції (зауваження) 0 0
скарги 2 2

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян за звітний період

I квартал 2021 I квартал

2022

праця і заробітна плата (порушення законодавства про працю в частині оплати праці, неофіційного працевлаштування, неправомірного звільнення, надання відпусток та інших трудових норм. Надання роз’яснень з питань праці) 112 48
Діяльність підприємств, установ
0 1
охорона праці та промислова безпека 1 1
інше 13 9

 

Дані за результатами розгляду звернень

  I квартал 2021 I квартал

2022

вирішено позитивно 14 4
дано роз’яснення 87 51
відмовлено в задоволенні 1 0
звернення, що надіслано за належністю відповідно до статті  7 Закону України «Про звернення громадян» 6 4
звернення, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» 1 0
у стадії розгляду станом на 31.03 17 0
звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» 0 0

Громадян пільгових категорій до Управління звернулась 1 особа, звернення якої, відповідності до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», розглянено у першочерговому порядку.

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, про результати розгляду громадяни були проінформовані у встановлені законодавством терміни.

Управлінням створюються всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та забезпечується виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».

Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та забезпечення виконання вимог законодавства із звернення громадян залишається першочерговим завданням Управління.

 

Головний спеціаліст з питань звернення громадян

та доступу до публічної інформації                                                                                     Галина КЛИМЧУК

Змінити мову