Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Тернопільській області за IV квартал 2021 року

05 січня 2022

Статистичні дані щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, в порівнянні з показниками за аналогічний період 2021 року

ІV квартал 2020 ІV квартал 2021
від громадян поштою 16 11
від громадян на особистому прийомі 36 31
через уповноважену особу 0 0
через органи влади: 12 17
        з них від КМУ 0 0
від інших органів, установ, організацій 59 44
Всього 123 103
із загальної кількості:
Колективних 0 7
Повторних 9 8

 

Як свідчать вищезазначені дані таблиці, загальна кількість звернень у ІV кварталі 2021 року, в порівнянні із аналогічним періодом 2020 року, зменшилась на 20.

Всього до Управління Держпраці у Тернопільській області в ІV кварталі 2021 року звернулось 103 громадянина (за аналогічний період 2020 року – 123).

Зменшилась кількість повторних звернень на 1 у порівнянні із аналогічним періодом 2020 року. Причиною повторних звернень, у більшості випадків є наявність звернень постійних дописувачів, які не згідні з наданими відповідями та, яким рекомендовано вирішувати порушені в заявах питання у судовому порядку.

Разом з тим збільшилась кількість колективних звернень у 2021 році у порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Так, якщо у 2020 році до Управління не надійшло жодного колективного звернення, то у 2021 році – 7.

 

Структура звернень за їх видами за звітний період

IV квартал 2020 IV квартал 2021
заяви клопотання 121 102
пропозиції (зауваження) 0 0
скарги 2 1

 

Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян

IV квартал 2020 IV квартал 2021
праця і заробітна плата (порушення законодавства про працю в частині оплати праці, неофіційного працевлаштування, неправомірного звільнення, надання відпусток та інших трудових норм. Надання роз’яснень з питань праці) 106 95
будівництво та підприємництво (щодо можливих порушень на будівництві) 0 0
охорона праці та промислова безпека 3 2
охорона здоров’я 0 1
інше 14 5

 

Дані за результатами розгляду звернень

  IV квартал 2020 IV квартал 2021
вирішено позитивно 12 16
дано роз’яснення 81 69
звернення, що надіслано за належністю відповідно до статті  7 Закону України «Про звернення громадян» 5 2
звернення, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» 0 0
у стадії розгляду станом на 31.12 25 16
звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» 0 0

 

Громадян пільгових категорій до Управління звернулось 3 особи, які у відповідності до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» розглядались у першочерговому порядку.

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, про результати розгляду громадяни були проінформовані у встановлені законодавством терміни.

Управлінням створюються всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та забезпечується виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».

Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та забезпечення виконання вимог законодавства із звернення громадян залишається першочерговим завданням Управління.

 

Головний спеціаліст з питань

звернення громадян та

доступу до публічної інформації                                               Галина КЛИМЧУК

Змінити мову