Аналітична квартальна довідка про роботу із зверненнями громадян в Управлінні Держпраці у Тернопільській області за IІІ квартал 2021 року

12 жовтня 2021

Статистичні дані щодо кількості звернень громадян, поданих на особистому прийомі та надісланих поштою, у порівнянні із показниками за аналогічний період 2020 року:

ІIІ квартал 2020 ІIІ квартал 2021
від громадян поштою 26 31
від громадян на особистому прийомі 23 37
через уповноважену особу 1 0
через органи влади: 10 38
        з них від КМУ 2 0
від інших органів, установ, організацій 31 71
Всього 91 177
із загальної кількості:
Колективних 3 2
Повторних 3 10

 

Як свідчать вищезазначені дані таблиці, загальна кількість звернень у ІІІ кварталі 2021 року, порівняно з 2020 роком, збільшилася на 86 (95%).

Всього, з урахуванням колективних звернень, до Управління Держпраці у Тернопільській області в ІІІ кварталі 2021 року звернулось 181 громадян (за аналогічний період 2020 року – 133).

Збільшилась кількість повторних звернень на 7 у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Причиною повторних звернень у більшості випадків є наявність звернень постійних дописувачів, які не згідні з наданими відповідями та, яким рекомендовано вирішувати порушені в заявах питання у судовому порядку.

 

Структура звернень за їх видами

IІІ квартал 2020 IІІ квартал 2021
заяви клопотання 86 176
пропозиції (зауваження) 0 0
скарги 5 1

 

Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян за звітний період

IІІ квартал 2020 І квартал 2021
праця і заробітна плата (порушення законодавства про працю в частині оплати праці, неофіційного працевлаштування, неправомірного звільнення, надання відпусток та інших трудових норм. Надання роз’яснень з питань праці) 74 170
будівництво та підприємництво (щодо можливих порушень на будівництві) 0 0
охорона праці та промислова безпека 1 3
діяльність підприємств та установ 0 1
інше 12 3

 

Дані за результатами розгляду звернень

  ІIІ квартал 2020 IІІ квартал 2021
вирішено позитивно 7 1
дано роз’яснення 68 130
звернення, що надіслано за належністю відповідно до статті  7 Закону України «Про звернення громадян» 3 13
звернення, що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян» 0 0
у стадії розгляду станом на 30.09.2021 13 33
звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян» 0 0

 

Фахівцями Управлінням здійснювався своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, про результати розгляду яких громадяни були проінформовані у встановлені законодавством терміни. Звернення розглянуті із порушенням встановленого законом терміну відсутні.

Управлінням створюються всі необхідні умови для реалізації громадянами своїх прав на звернення та забезпечується виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а також Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян».

Підвищення ефективності розгляду звернень жителів області та забезпечення виконання вимог законодавства із звернення громадян залишається першочерговим завданням Управління.

 

Головний спеціаліст з питань

звернення громадян та

доступу до публічної інформації                                               Галина КЛИМЧУК

Змінити мову