Посадові особи Управління Держпраці – про на оздоровлення умов праці працівників та попередження професійних і професійно зумовлених захворювань

18 листопада 2022

Начальник відділу  з питань гігієни праці Управління Держпраці  Олег Бандура провів робочу зустріч з представником адміністрації ДП «Бережанське лісомисливське господарство» Світланою Смачило, відповідальною на підприємстві за стан охорони праці, під час якої обговорено питання гігієни праці, створення безпечних та здорових умов праці, попередження професійних захворювань працівників підприємства, а також особливості організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

Зокрема, було наголошено, що на робочих місцях працівників галузі лісового господарства можуть бути шкідливі (небезпечні) виробничі фактори, такі як виробничий шум, виробнича вібрація, вміст в повітрі робочої зони промислових аерозолів та токсичних газів, параметри мікроклімату,   важкості та напруженості праці, що не відповідають допустимим, а також виконання робіт на висоті, робота на механічному обладнанні.

Також під час превентивного заходу було акцентовано увагу на важливості для попередження виникнення та раннього виявлення професійних та професійно зумовлених захворювань у працівників строгого дотримування правил гігієни та охорони праці, правильного  використання працівниками  засобів колективного та індивідуального захисту, організації та проходження профілактичних медичних оглядів, а також надання працівникам передбачених законодавством пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці.

В результаті робочої зустрічі визначено категорії працівників підприємства, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу, а також рекомендовано провести відповідні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, попередження професійних та професійно зумовлених захворювань.

Більше інформації про найпоширеніші питання з гігієни праці та трудового законодавства в умовах воєнного стану можна отримати на інформаційному порталі Держпраці https://pratsia.in.ua.

Змінити мову