Посадові особи Управління Держпраці провели семінар з питань охорони та гігієни праці

05 серпня 2022

В КНП «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» з ініціативи Управління Держпраці у Тернопільській області відбувся семінар з питань охорони та гігієни праці, створення безпечних та здорових умов праці, попередження професійних захворювань працівників медичного закладу.

В роботі семінару взяли участь керівники підприємства та служби охорони праці, а також представники профспілкового активу  і трудового колективу закладу. У своєму виступі начальник відділу з питань гігієни праці Олег Бандура наголосив, що напередодні  можливого росту рівня захворюваності медичних працівників гострою респіраторною хворобою СОVID-19,  необхідно строгого дотримуватись у медичних закладах заходів щодо усунення причин інфікування медичних працівників, що безпосередньо зайняті у лікуванні пацієнтів, гострою респіраторною хворобою СОVID-19 при виконанні посадових обов’язків.

 Зокрема,  було наголошено на важливості  в зниженні професійного ризику зараження працівників медичного закладу виконання наступного:

– проведення систематичного аналізу обставин та причин виникнення гострих професійних захворювань у працівників;

– строге виконання вимоги наказу МОЗ від 28.03.2020р. №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу Covid-19» (зі змінами);

– вчасне проведення інструктажів (в т.ч. позапланових) щодо питань  охорони праці  з працівниками закладу;

– проведення  правильних розрахунків необхідної кількості ЗІЗ для всіх працівників закладу та відповідність їх специфікації відповідно до чинних нормативних документів відповідно до вимог наказу МОЗ від 17.09.2020р. №2122 «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба  Covid-19»;

– якісне проведення  навчань працівників щодо правильного використання ЗІЗ (надягання, час використання, знімання, утилізація тощо) відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 29.11.2-18 №1804;

– проведення строгого  обліку та реєстрації видачі ЗІЗ працівникам у відповідних особистих картках обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту  (Додаток 1 до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 29.11.2-18 №1804);

– організація  та проведення   специфічної вакцинації (щеплення)  медичних працівників проти  Covid-19.

Головний державний інспектор Орест Бідяк у своєму виступі акцентував увагу на питаннях недопущення стигматизації і дискримінації осіб з ВІЛ-позитивним статусом в трудових відносинах.

        Зокрема було зазначено, що стигматизація і дискримінація є однією з найважливіших і найпоширеніших проблем, з якою стикаються ВІЛ-позитивні та хворі на СНІД працівники і повинна розглядатись як будь-яка інша проблема, пов’язана із умовами праці працівника, оскільки робоче місце, будучи частиною осередку суспільства, повинно відігравати важливу роль у загальній боротьбі з епідемією та її наслідками.

       Під час заходу обговорено основні аспекти стосовно впровадження на підприємстві програми «Подолання стигматизації та дискримінації щодо людей із ВІЛ-позитивним статусом та профілактики у виробничому середовищі ВІЛ/СНІДу».

        Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС на транспорті та зв’язку Василь Щудла у своєму виступі наголосив на необхідності дотримання на підприємстві правил охорони праці, правильного та своєчасного проведення та відповідного оформлення результатів навчання та інструктажів працівників з питань охорони праці, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, необхідності оформлення відповідних дозвільних документів на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки,

         Більше інформації на сайті Держпраці та інформаційному порталі https://pratsia.in.ua

Змінити мову