Травматизм по Тернопільській області за 2013 рік

11 січня 2014

Кількість потерпілих на 1 робочий день і більше, всього – 81

у т. ч. зі смертельним наслідком, чол. – 5

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих на 1 робочий день і більше – 3014

Кількість потерпілих у нещасних випадках під час виконання роботи на умовах цивільно-правової угоди – 4

у т. ч. зі смертельним наслідком, чол. – 2

Групових нещасних випадків, всього – 0

Кількість потерпілих в групових нещасних випадках, чол. – 0

у т. ч. зі смертельним наслідком, чол. – 0

Змінити мову