Травматизм по Тернопільській області за 2014 рік

11 січня 2015

Кількість потерпілих на 1 робочий день і більше, всього – 80

у т. ч. зі смертельним наслідком, чол. – 11

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих на 1 робочий день і більше – 1684

Кількість потерпілих у нещасних випадках під час виконання роботи на умовах цивільно-правової угоди – 3

у т. ч. зі смертельним наслідком, чол. – 2

Групових нещасних випадків, всього – 0

Кількість потерпілих в групових нещасних випадках, чол. – 0

у т. ч. зі смертельним наслідком, чол. – 0

Змінити мову