Триває превентивна робота з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці

02 червня 2023

Фахівці Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління  Державної служби з питань праці  Олег Бандура  та  Людмила Крамар провели інформаційно – роз’яснювальну роботу для  Приватного підприємства «Галіт».

Під час заходу надано роз’яснення стосовно організації та проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року.

Зокрема, було обговорено особливості умов праці працівників підприємства, важливість правильної організації,  проведення та оформлення результатів медичних оглядів працівників,  а також необхідності проведення лабораторних  досліджень   умов   праці   з визначенням   шкідливих  та  небезпечних   факторів  виробничого середовища  і  трудового  процесу  на   робочих  місцях працівників   відповідно  до  гігієнічної  класифікації  праці  за показниками  шкідливості  та  небезпечності  факторів  виробничого середовища,  важкості  і  напруженості  трудового  процесу.

Окрім того,  розглянуто питання  про порядок і особливості проведення атестації робочих місць за умовами праці підприємства.

Наголошено,  що  атестація  робочих  місць  за  умовами  праці проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно
від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між
роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні  умови  праці,  пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Додатково зазначено, що:

– роботодавець  зобов’язаний забезпечити за свій рахунок   придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ),  відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

– ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення;

– роботодавець видає ЗІЗ на строк носіння, що визначається з урахуванням рівня ризику для життя та здоров’я працівників, при цьому строк носіння ЗІЗ за календарними днями обчислюється з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо);

– роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без засобів  індивідуального захисту, а також якщо вони знаходяться у забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з  їх експлуатації.

 

Більше  інформації  про найпощиреніші  питання з гігієни праці та трудового законодавства в умовах воєнного стану можна отримати на інформаційному порталі  Держпраці http://pratsia.in.ua/.

Змінити мову