Залізничникам про актуальні питання охорони та гігієни праці

10 травня 2024

Начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Олег Бандура провів нараду з адміністрацією та представниками трудового колективу ВСП «Моторвагонне депо Тернопіль» АТ «Українська залізниця».

Під час заходу обговорено актуальні питання охорони та гігієни праці залізничників, акцентовано увагу на важливості  дотримання відповідних нормативно-правових актів з охорони праці,  наголошено на вимогах безпеки у процесі виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, належному оформленні документів дозвільного характеру.

Зокрема, було проаналізовано особливості умов праці працівників залізничного депо, важливість правильної організації,  проведення та оформлення результатів медичних оглядів працівників,  а також необхідність проведення лабораторних  досліджень   умов   праці   з визначенням   шкідливих  та  небезпечних   факторів  виробничого середовища  і  трудового  процесу  на  конкретних  робочих  місцях працівників   відповідно  до  гігієнічної  класифікації  праці  за показниками  шкідливості  та  небезпечності  факторів  виробничого середовища,  важкості  і  напруженості  трудового  процесу.

Крім того, акцентувалась увага на важливості запровадження на підприємстві програми психосоціальної підтримки на робочих місцях та недопущенні мобінгу, дискримінації, порушення гендерної рівності та прав осіб з інвалідністю при трудових відносинах.

При підведенні підсумків наради, було визначено комплекс заходів щодо покращення організації та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих умовах праці, оцінювання ризиків і умов праці – як інструменту запобігання професійних захворювань та виробничого травматизму.

Змінити мову