Декларація відповідності нехарчової продукції вимогам технічних регламентів

25 травня 2023

Згідно з чинним законодавством України перед розміщенням продукції на ринку виробник (імпортер) повинен провести оцінку її відповідності вимогам усіх технічних регламентів, під дію яких підпадає продукція.

Технічний регламент – це нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, дотримання яких є обов’язковим.

Кожен технічний регламент містить посилання на перелік національних стандартів, добровільне застосування яких є доказовою базою відповідності продукції встановленим вимогам. Документальним підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам є декларація про відповідність або сертифікат відповідності.

Декларація відповідності – обов’язковий документ, якщо до товару встановлені вимоги безпеки технічними регламентами. Так, як один товар може бути одночасно об’єктом кількох технічних регламентів, то і декларацій відповідності для одного товару може бути декілька. Наразі дозволено складати одну декларацію із зазначенням всіх регламентів.

Декларація про відповідність продукції складається згідно з вимогами технічних регламентів виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні. При цьому виробник або його уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами України, які несуть повну відповідальність за відповідність продукції вимогам чинних в Україні технічних регламентів, що її стосуються.

Змінити мову