Керівникам закладів охорони здоров’я про актуальні питання охорони та гігієни праці

08 липня 2024

Начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць Олег Бандура  на базі департаменту Охорони здоров’я Тернопільської ОВА прийняв участь в Zoom-нараді з керівниками та представниками трудових колективів лікувально-профілактичних закладів області, на якій обговорювались актуальні питання охорони та гігієни праці.

Увагу присутніх було привернуто до важливості строгого дотримання в роботі передбачених законодавством вимог охорони та гігієни праці, відповідних інструкцій з охорони праці, організацію та проведення дозиметричного контролю  в рентгенкабінетах, а також належне оформлення документів дозвільного характеру та проведених медичних оглядів працівників.

Зокрема, акцентувалась увага на наступних питаннях:

–  укомплектованість (склад) комісій закладів охорони здоров’я з проведення медичних оглядів працівників підприємств, в тому числі лікарями, які мають підготовку з профпатології, згідно вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246;

– умови погодження Контрольних рівнів радіаційної безпеки для рентгенкабінетів закладів охорони здоров’я, згідно вимог Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 року  № 294;

–  надання закладами охорони здоров’я Екстрених повідомлень про звернення потерпілих з посиланням на нещасний випадок (травму, отруєння, гостре професійне захворювання тощо) на виробництві, згідно вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337.

При підведенні підсумків наради було визначено комплекс заходів щодо покращення організації та проведення медичних оглядів працівників, налагодження співпраці щодо радіаційної безпеки при експлуатації рентгенівського обладнання та організації процедури розслідування нещасних випадків та професійних захворювань.

Змінити мову